Greditec

Side 1 C12 SfB (––) Fh 2 Februar 2006

Side 2 Sætninger i fundament (1) Murværk der opmures på fundamenter hvor der er risiko for differenssætninger, eller på fundamenter der ikke har opnået en blivende sætning, kan forbedres væsentligt med indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R, idet murværket derved kan virke som bjælke. Bjælkearmering (3) Ved anvendelse af “ståltegl” kan man med fordel øge styrken og stivheden af bjælken, ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i 1. liggefuge over muråbningen og i eksempelvis 4. liggefuge som oversidearmering. Skillevægge udsat for deformation (2) Skillevægge der er opmuret på et gulv, hvorunder der ikke er tilstrækkeligt understøtning, kan “opgraderes” til at være en selvstændig bjælke ved indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R, derved undgås sætningsrevner. Armering over vinduer (4) Over muråbninger optræder der spændinger i murværket - disse spændinger kan medføre revner. MURTEC rustfrit bistål 37R kan anvendes som forstærkning, og man undgår derved revner og efterfølgende vandindtrængning i fugerne. Der ilægges armering i 1. liggefuge over muråbningen. Indledning På disse sider gennemgås en række eksempler på hvordan man får bedre og stærkere murværkskonstruktioner. Tegningerne er udformet således, at man ved at følge disse, opnår konstruktioner der kan klare nutidens krav til murværk, idet tegningerne nøje følger det beregningsmæssige grundlag. Det er samtidig tilstræbt – at brochuren er anvendelig på både byggeplads og tegnestue. Armering under vinduer (5) I murværket under muråbninger opstår der spændinger som følge af forskelle i egenvægten fra det ovenliggende murværk og vinduesåbningen - hovedparten af disse spændinger kan elimineres ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i den næstøverste liggefuge under vinduet. Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC® rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke.

Side 3 Vindbelastet murværk (6) Murværk der udsættes for vindbelastning / vandret belastning, kan forstærkes ved indmuring af eksempelvis 1 stk. MURTEC rustfrit bistål 37R i hver 4.fuge. Der henvises til beregningsregler for dette. Forskel i bygningshøjde (7) I byggerier hvor der er forskel i murhøjderne, opstår der spændingsforskelle der kan resultere i revner i murværket. Indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R i 2 til 3 skifter kan reducere risikoen for revner væsentligt. Lange vægfelter (8) Længden af vægfelter uden delitationsfuger kan øges væsentligt ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R. Det er derved muligt at “forlænge” vægfelterne med op til 50%, d.v.s. at felter op til ca. 25 m vil kunne udføres uden delitationsfuger. Vandrette vederlagskræfter (10) Hvor der eksempelvis oplægges bjælker med vederlag på murværket, vil der med fordel kunne indmures MURTEC rustfrit bistål 37R, til optagelse af disse vandrette kræfter. Koncentrerede belastninger (9) Der kan opstå spændingsrevner, hvor eksempelvis ovenfor liggende etager påfører murværket et koncentreret tryk. Disse revner kan undgås ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i de øverste liggefuger. Placering af armering (8a) Ved lange vægfelter placeres den nederste armering i den første liggefuge over fundamentet, og ”hele veje rundt” kun afbrudt af dørene. Den øverste armering placeres i den næstøverste liggefuge under murafslutningen, for at opnå større tryk fra overliggende murværk.

Side 4 Bagmursoverliggere m.v. (12) En enkel og let måde at foretage overmuring over muråbninger i bagmure og skillevægge, er med MURTEC rustfrit bistål 37R (og ophængsbøjle), en planke og et par søm. Løsningen er også anvendelig til facadeoverliggere. Runde overliggere (13) Der kan ofte være behov for lidt utraditionelle løsninger - en af disse kan være runde overliggere. Med MURTEC rustfrit bistål 37R er det muligt at opnå en teknisk forsvarlig løsning, når muråbningerne ikke er større end op til ca.150 cm, og der er tale om overliggere uden lodret belastning. Jordtryksbelastet murværk (14) (blokke af klinkerbeton e.lign.) Blokvægge der udsættes for vandrette belastninger, eksempelvis fra jordtryk, kan forstærkes ved indmuring af MURTEC rustfrit bistål 37R. Der henvises til beregningsregler for dette. Vindtryksbelastet murværk (15) (blokke af klinkerbeton e.lign.) Blokvægge der udsættes for vindbelastning / vandret belastning, kan forstærkes ved indmuring af eksempelvis 2 stk. MURTEC rustfrit bistål 37R i hver anden fuge. Beregning bør foretages. Muråbninger i stolpekonstruktioner (11) I forbindelse med bagvægge i stolpekonstruktioner (træ/stål) kan der opstå behov for at overføre kræfter fra stolpe til stolpe. Dette kan ske ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R under og over åbningerne og i næstøverste skifte i toppen af muren. Løsningen erstatter de tætsiddende bindere (pr. 30 cm) i.h.t. DS 414, murværksnormen.

Side 5 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Armeringens placering i 1/2 sten´s teglvæg. Armeringens placering i blokvæg – eksempelvis 2 armeringer i hver anden fuge. Armeringens placering i blokvæg – eksempelvis 1 stk. armering i hver fuge. Armeringsoversigt Armering af teglvægge: Aggresivt miljø MURTEC® rustfrit bistål 37R Moderat miljø MURTEC® rustfrit bistål 37R Passivt miljø MURTEC® galvaniseret bistål 40G Armering af blokmurværk: Konstruktiv armering (til optagelse af vind- og jordtryksbelastninger) Aggresivt miljø MURTEC® rustfrit bistål 37R Moderat miljø MURTEC® rustfrit bistål 37R Passivt miljø MURTEC® galvaniseret bistål 40G ubehandlet bistål. Non-konstruktiv armering (til modvirkning af svind- og sætningsrevner) Aggresivt miljø MURTEC® galvaniseret bistål 40G Moderat miljø MURTEC® galvaniseret bistål 40G Passivt miljø MURTEC® galvaniseret bistål 40G ubehandlet bistål. Note! Til konstruktioner i passivt miljø henregnes blandt andet murværk som kun undtagelsesvis vil blive udsat for fugt eller aggressive stoffer. Det vil navnlig sige murværk i opvarmede, tørre lokaler, herunder udvendigt fugtbeskyttede kælderydervægge. I forbindelse med vurdering af miljøklasse er det vigtigt at vurdere, om der kan ske ændringer i anvendelsesområdet for bygningsdelen, eller ændringer i de konstruktive forhold. Kan dette forekomme, bør man vælge en miljøklasse der tager hensyn til disse fremtidige forhold.

Side 6 Figur 9 Så let bearbejder man MURTEC bistål, et lille klip med boltsaks (lille model) og armeringen bukkes 90° med hænderne – færdigt hjørne. Figur 8 Figur 7 Korrekt armering af T-væg med 1 stk. armering, men udført således, at der er et overlæg i hjørnet. Korrekt armering af T-væg med 2 stk. armering i samme fuge. Bemærk overlægget. Den lette, og holdbare måde at udføre en hjørnearmering på. Den ydre tråd fortsætter gennem hjørnet. Figur 6a Figur 6 En enkel men perfekt hjørneløsning - et stykke armering på ca. 100 cm tildannes ved at den ene tråd klippes, og armering bukkes 90°. Den indre tråd fortsætter gennem hjørnet, og supplerer den gennemgående armering Bemærkning Når der forekommer hjørnearmering, bør der ikke monteres murbindere nærmere hjørnet end 50 cm - af hensyn til murværkets bevægelighed.

Side 7 min. 300 mm (ca. 3 tværpinde) Figur 1 Tekniske specifikationer Rustfrit 18/8 stål. SS142332 (AISI 304) Galvaniseret bistål 40G – zinklag er min. 45µ Tabel 1 Figur 2 Note MURTEC bistål er CE mærket i henhold til. DS/ EN 845-3 (Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk). DS/EN 846-3 (Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk). � � � � � � � ��� � Type Langsgående stænger Tværpinne Flyde- Flyde- Brud- Elasticitets- d e c spænding grænse grænse modul mm mm mm b h (MPa) (MPa) % (MPa) Bistål 37R 3,65 20 95 3,0 4,0 850 1,08 x fyk 3,0 1,5 x 105 Bistål 40G 4,0 20 95 3,0 4,0 690 1,08 x fyk 1,5 2,0 x 105 Tolerancer ±0,1 +3-1 ±5 +1-0,2 ±0,2 Længder: 4.000 mm og 6.400 mm i leverings- og håndteringsvenlige pakker /bundter.

Side 8 Forhandlere MURTEC bistål forhandles af tømmerhandlere og byggematerialeforretninger over hele landet. Vort kontor oplyser gerne adressen på nærmeste MURTEC forhandler. GREDITEC aps forbeholder sig retten til, at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer. GREDITEC aps har andre produkter til sikkert murværk, rekvirer produktoversigt. Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633