Greditec

C204 Januar 2010 Teknisk information vandret belastet murværk Rustfrit bistål 37 R

Murstensvægge, der udsættes for vindbelastning/ vandret belastning, kan forstærkes med indmuring af armeringsstål (Murtec® rustfrit bistål 37 R) i liggefugerne. I tabel 1 og 2 er vist den regningsmæssige bøjningsstyrke om en lodret akse for halvstensvægge armeret med 1 stk. Murtec® rustfrit bistål 37 R med varierende skifteafstand, og flere mørteltyper og stenklasser. Forudsætninger: Beregninger er udført iht. DS/EN 1996-1-1, ekskl. anneks F. MURTEC® Bistål 37 R anvendes med CE – deklarerede værdier. Armering centreres omkring midten. Gruppe 1 – byggesten, massive teglsten iht. EC6. Tøjningsafgrænsning mindst εmu = fk/E0k eller εmu = 0,0035. Momentarm z er begrænset, z=0,95d iht. DS/EN 1996-1-1 Den regningsmæssige normalspænding er mindre end murværkets regningsmæssige trykstyrke σd<0,3.fd Normal konsekvensklasse. Normal kontrolklasse. Tekniske specifikationer Bistål Bs 85 rustfrit 18/8 stål. EN 1.4302 / R3. Forankringslængde, og forankringsstyrke: 300 mm eller min 3 tværpinde. 6,4 kN pr tværpind (19,2 kN total). Mørteltyper KC 50/50/700 KC 35/65/650 KC 20/80/550 Stenklasse Stenklasse Stenklasse 10 15 20 10 15 20 10 15 20 1 i hver fuge - 3,4 4,1 3,2 4,2 4,8 4,1 4,9 5,4 1 i hver 2. fuge 2,4 2,7 2,9 2,6 2,9 3,1 2,9 3,1 3,2 1 i hver 3. fuge 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 1 i hver 4. fuge 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1 i hver 5. fuge 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1 i hver 6. fuge 0,9 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tabel 1: Momentkapaciteter kNm/m – Gruppe 3 mursten, t = 108 mm Murtec® rustfrit bistål 37 R i liggefugerne Mørteltyper KC 50/50/700 KC 35/65/650 KC 20/80/550 Stenklasse Stenklasse Stenklasse 10 15 20 10 15 20 10 15 20 1 i hver fuge 4,2 5,0 5,5 4,9 5,6 6,0 5,5 6,1 6,4 1 i hver 2. fuge 3,0 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,5 1 i hver 3. fuge 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 1 i hver 4. fuge 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1 i hver 5. fuge 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1 i hver 6. fuge 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tabel 2: Momentkapaciteter kNm/m – Gruppe 1 mursten, t = 108 mm Murtec® rustfrit bistål 37 R i liggefugerne

Tabel 4. Vandret bæreevne, midterfag. 3-sidet understøttet, væghøjde 2,8 m, stenklasse 10. 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 Længde af vægfelt [m] 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Regningsmæssig vindbelastning [kN/m2] Tabel 3. Vandret bæreevne, endefag. 3-sidet understøttet, væghøjde 2,8 m, stenklasse 10. 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 Længde af vægfelt [m] 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Regningsmæssig vindbelastning [kN/m2] Signaturforklaring 1Bi3 = 1 stk. MURTEC® rustfrit bistål 37R i hver 3. fuge 1Bi4 = 1 stk. MURTEC® rustfrit bistål 37R i hver 4. fuge 1Bi5 = 1 stk. MURTEC® rustfrit bistål 37R i hver 5. fuge 1Bi6 = 1 stk. MURTEC® rustfrit bistål 37R i hver 6. fuge Uarmeret L H L H Endefag Midterfag

Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633 min. 300 mm (ca. 3 tværpinde) Tabel 6. Vandret bæreevne, midterfag. 3-sidet understøttet, væghøjde 3,3 m, stenklasse 10. 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 Længde af vægfelt [m] 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Regningsmæssig vindbelastning [kN/m2] Tabel 5. Vandret bæreevne, endefag. 3-sidet understøttet, væghøjde 3,3 m, stenklasse 10. 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 Længde af vægfelt [m] 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Regningsmæssig vindbelastning [kN/m2] L H L H Endefag Midterfag