Greditec

5 murbinder type VDB F3.2 SfB (--) Fh 2 August 2013

Produkt / anvendelse Murlock er en speciel udformet murbinder, der kan optage såvel vandrette som lodrette bevægelser i murværket - derfor kommer der ingen revner i murværket der hidrører fra murbinderen. Murlock murbinder type VDB er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med bagvægge af stål (stålkonstuktion), men Murlock er også velegnet til andre former for bagvægge, se side 4. Murlock lagerføres i et sortiment svarende til isoleringstykkelser fra 0 til 125 mm. Dobbeltbinder Vinkel Stålskrue Sømdybel Antal bindere pr. m² Note! Tabellen er gældende for Middel konsekvensklasse (bygninger, hvor gulv i øverste etage ikke er mere end 12 meter over terræn) Terræn- kategori: I II III Højde over terræn i m z0 = 0,01 m z0 = 0,05 m z0 = 0,3 m 5 3,1 2,5 2,0 7,5 3,4 2,9 2,0 10 3,6 3,1 2,2 12,5 3,8 3,3 2,4 15 3,9 3,4 2,6 Tabel 3. Antal Murlock® pr. m² I tabel 3 vises nødvendige antal bindere pr. m² – jævnt fordelt – derudover skal der monteres tætsiddende bindere ved åbninger og murafslutninger (pr. 30 cm). Desuden er det forudsat at den frie binderlængde ikke overstiger 135 mm, svarende til en isoleringstykkelse på 125 mm dvs. vores standardsortiment. Terrænkategorierne er hentet i Teknisk Ståbi udgave 22, tabel 4.9 med tilhørende figur 4.2.

Montering Det er lettest, og bedst, at indmure dobbeltbinderen når denne sidder midt for den vandrette flange i murlock-vinklen, derfor monteres murlock-vinklen ca. 3 mm under overkanten af murstenen i det pågældende skifte - her slås kridtstregen. Binderrække i 2./3. skifte: Med henvisning til ovennævnte, skal kridtstregen således slås 19,7 cm (20,0 - 0,3 cm over færdigt fundament. Forudsætninger for tabeller Der er i ovenstående forudsat, at basisvindhastighedens grundværdi er 24 m/s. Denne værdi gælder for hele Danmark, bortset fra en randzone i Jylland med lokaliteter der ligger mindre end 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Specifikationer Vinkel = Rustfrit stål. EN 1.4301/R3. Dobbeltbinder = Rustfrit syrefast stål. EN 1.4401/R1 (fyk > 800 MPa). Bemærkninger Produktet er registreret i medfør af lov om brugsmodeller m.v. 4. Dobbeltbinderen indmures i to liggefuger, og der er opnået optimal sikkerhed. 2. Dobbeltbinderen ”hænges på” den vandret monterede murlock-vinkel, klar til montering og indmuring. Træskrue 3. Dobbeltbinderen monteres i forbindelse med opmuringen. 1. Murlock-vinklen monteres ved at skrue 1 stk. selvskærende (FE 32) skrue ind i det bagved liggende stålskelet.

Sømdybel Bagvægge af træ Monteringen er metodemæssig den samme som for en ”stålskelet væg” men med en træskrue R35 hvor der er vindpap, og R45 hvor der er vindgips. Se pkt. 2 – 4 på foregående side. Bagvægge af klinkerbeton Murlock-vinklen fastgøres til bagvæggen med Sømdybel 6/50. Monteringen sker efter samme retningslinier som vist på side 3, men der skal bores (alm. murbor) et 5,5 mm hul i bagvæggen til sømdyblen. GREDITEC’s murprogram omfatter: MURTEC® rustfrit bistål 37R MURTEC® galvaniseret bistål 40G MURTEC® Bistål 30R Dista MURFLEX® sokkelmembran MURFLEX® ventiler i rustfrit stål MURLOCK® skalmursbinder type II MURLOCK® murbinder type VDB SINUSBINDER® (bølgebindersystem) DryFix® anchers (spiralbinder) + diverse tilbehør Kundeservice Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af MURLOCK® murbinder type VDB, og vore andre produkter. Greditec aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer. Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633