Greditec

F302 August 2010 Principiel placering af Murlock® bindere i høje bygninger (3 etager eller højere). Skalmurtop Noter Den vandrette afstand mellem binderne i øverste række er 300 mm, mens der i række 2, 3 og 4 (fra skalmurstop) er en vandret afstand 600 mm. For at opnå den optimale konstruktionsmæssige sammenhæng mellem skalmur og bagmur, bør der altid placeres en binderrække i etageadskillelsen. Placeringstolerance for Murlock® bindere ± 25 mm. 95 mm 200 mm 400 mm 600 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 800 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 1000 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 800 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 1000 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 1000 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 1400 mm Beregningsmæssig placering af binder, dog max. 1400 mm Øverste etage Næstøverste etage Følgende etage Mål 1:20 Mål 1:40 Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633