Greditec

C2.3 November 2011 Rustfrit bistål 37R Teknisk information muroverliggere med Murtec® Hurtig, effektiv og økonomisk

MURTEC® armeringssystem En enkel og prisbillig måde at foretage overmuring over muråbninger i ubelastet murværk er ved hjælp af MURTEC® rustfrit bistål 37R og en Rytterknægt, eller en planke og 4 søm. Nedenfor er skitseret metoden med Rytterknægten. Fordelen ved den skitserede metode er, at Rytterknægten kan anvendes igen og igen i årevis. Rytterknægten oplægges som vist på figur 1. Ved små åbninger (mindre end 75 cm) udkradses i fugen som vist på figur 1a. Skiftet over muråbningen udlægges på Rytterknægten, kun med mørtel i studsfugerne – og kun delvis – såfremt der skal monteres MURTEC® ophængsbøjler. (Åbninger større end 120 cm, se figur 2a.) Af hensyn til rengøring, er det en god ide at lægge et stykke murpap (10 cm bred) hen på Rytterknægten. Figur 1 Figur 2 Figur 2a Figur 1a Tabel 1 Teglsten. Liggende skift Muråbning Min. antal Længde på Toparmering i cm skifter armering mellem <217 3 hulmål + 60 cm 217 3 min. 277 cm 241 4 min. 301 cm 265 5 min. 325 cm 4 - 5 skifte 289 5 min. 349 cm 4 - 5 skifte 313 6 min. 373 cm 5 - 6 skifte 337 7 min. 397 cm 6 - 7 skifte 361 8 min. 421 cm 7 - 8 skifte Tabel 2 Kalksandsten. Liggende skift Muråbning Min. antal Længde på Toparmering i cm skifter armering mellem <193 3 hulmål + 60 cm 193 4 min. 253 cm 217 4 min. 277 cm 241 5 min. 301 cm 4 - 5 skifte 265 6 min. 325 cm 5 - 6 skifte 289 7 min. 349 cm 6 - 7 skifte 313 8 min. 373 cm 7 - 8 skifte 337 9 min. 397 cm 8 - 9 skifte 361 10 min. 421 cm 9 - 10 skifte

Figur 3a Figur 3 Figur 4 den enkle løsning MURTEC® rustfrit bistål 37R placeres midt i første liggefuge over muråbningen, og skal være omgivet (omsluttet) af mørtel. Den anvendte mørtel skal være KC 35/65/650 (MC 3,5) tilsvarende eller stærkere. Murværksarmeringen skal have et vederlag på ca. 30 cm (3 tværpinde) på begge sider af muråbningen. Montering af MURTEC® ophængbøjle sker således: Liggende skift = 1 stk. - type 35 – i hver studsfuge. Rulleskifte = 1 stk. - type 80 – i hver 3. lodfuge. Standerskifte = 1 stk. - type 80 – i hver 2. lodfuge. MURTEC® placeres central i lejefugen, og det bedste resultat opnås ved at udlægge mørtelklatter pr. ca. 60 cm. og trykke armeringen ned i den våde mørtel, det er vigtigt, at armeringen er helt omsluttet af mørtel. Opmuringen fortsætter med sædvanlig skiftegang og minimum 3 skifter (tabel 1–4) opmures i KC 35/65/650 (MC 3,5) tilsvarende eller stærkere. Tabel 3 Teglsten. Rulleskifte (h=108 mm) Muråbning Min. antal Længde på Toparmering i cm skifter armering mellem <161 3 hulmål + 60 cm 161 4 min. 221 cm 181 5 min. 341 cm 201 6 min. 261 cm 5 - 6 skifte 221 8 min. 281 cm 6 - 7 skifte 241 9 min. 301 cm 8 - 9 skifte 261 11 min. 321 cm 9 - 10 skifte 281 12 min. 341 cm 11 - 12 skifte Tabel 4 Teglsten. Standerskifte (h=228 mm) Muråbning Min. antal Længde på Toparmering i cm skifter armering mellem <181 3 hulmål + 60 cm 181 4 min. 241 cm 201 5 min. 261 cm 221 6 min. 281 cm 5 - 6 skifte 241 7 min. 301 cm 6 - 7 skifte 261 9 min. 321 cm 8 - 9 skifte 281 10 min. 341 cm 9 - 10 skifte 301 12 min. 361 cm 11 - 12 skifte

Oversidearmering Tabellerne 1–4 er baseret på en række fuldskalaforsøg udført tilbage i 1982 og efterfølgende beregnet iht. aktuel, relevant litteratur. Tabellerne er opdateret flere gange i den mellemliggende periode, senest i 2010, hvor de blev opdateret iht. Eurocode 6 (EC6), og Teknisk Ståbi 20. udgave. Bag tabellerne (1–4) gemmer der sig naturligvis formler og udregninger, dvs. den tekniske dokumentation. Den tekniske dokumentation kan fremsendes på begæring, men vil ikke være alment tilgængelige. Som det fremgår af foranstående, så kan det ofte være nødvendigt at udføre en Oversidearmering, til at optage de vandrette kræfter i oversiden af overliggeren. Ovenfor er vist armeringens placering i 1. liggefuge med en indmuringslængde på min. 300 mm og placeringen af oversidearmering centralt over de lodrette false – se også tabellerne 1–4. Figur 5 Kundeservice Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af produkterne. GREDITEC aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer. Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633