Greditec

5 (bølgebindersystem) F2.3 SfB (--) Fh 2 Oktober 2013

Produkt /anvendelse Sinusbinder® er et komplet og effektivt sortiment til fastholdelse af skalmure og hule mure. Sinusbinder® med tilhørende monteringsværktøj er specielt udviklet til renovering, hvor de eksisterende bindere har mistet styrke pga. rust, eller måske helt er rustet bort. Sortimentet er udviklet således at der ikke skal foretages opretning, bukning eller lignende færdiggørelse på byggepladsen – derfor er sikkerheden stor. Bemærk også det justerbare stop på monteringsværktøjet – monteringsværktøj med justerbar stop er unik, og er følgelig registreret som brugsmodel ”det lille patent”. Tabel 1. Maksimal last pr. binder. Denne er afhængig af Bygningshøjde, længde på murfelt og hulmursdybde. Vi har derfor fået udarbejdet et regneark iht. EC0. Kontakt vor tekniske afdeling for en specifik beregning. Tabel 2. Maksimal last pr. plug. Bagvæg kN regningsmæssig Beton B25 > 1,1 Tegl (hulsten) > 0,8 Gasbeton > 0,5 Tallene er vejledende – baseret på vores ”Forsøgskartotek”. Monteringsværktøj Sinusbinder Isoleringsholder Specifikationer Binder = Rustfrit syrefast stål. EN 1.4401/ R1 (fyk > 780 MPa). Multiplug = Nylon (Quality Proved Material).

2. Derefter bores et 8 mm hul i bagvæggen (ikke i en fuge), dybden skal være 60 mm. 3. Plug og Sinusbinder presses gennem hullet i facademuren, og ind i hullet i bagvæggen. Sinusbinderen skrues ind i pluggen. Husk at indstille monteringsstoppet, således at binderen skrues præcis 55mm ind i pluggen. 4. Hullet i facademuren fyldes med PolyPlus (specialklæber) indtil 10 mm fra facademuren. Resten af hullet (10 mm) lukkes med alm. fugemørtel. Sinusbinderen skal være helt omsluttet af klæber. Montering af Sinusbinder 1. Der bores et 12 mm hul i en vandret fuge (lejefuge) i facademuren. Multiplug PolyPlus Tabel 3. Maksimal last pr. binder i facademuren. kN karakteristisk kN regningsmæssig 2,09 1,23 En helt almindelig fugepistol kan fint anvendes sammen med PolyPlus.

GREDITEC’s murprogram omfatter: MURTEC® rustfrit bistål 37R MURTEC® galvaniseret bistål 40G MURTEC® Bistål 30R Dista MURFLEX® sokkelmembran MURFLEX® ventiler i rustfrit stål MURLOCK® skalmursbinder type II MURLOCK® murbinder type VDB SINUSBINDER® (bølgebindersystem) DryFix® anchers (spiralbinder) + diverse tilbehør Kundeservice Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af SINUSBINDER®, og vore andre produkter. Greditec aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer. MURLOCK® skalmursbinder type II I forbindelse med efterisolering af eksempelvis murede gavle, kan det være en god løsning at anvende MURLOCK® skalmursbinder type II. Løsningen medfører at man får en effektiv fastgørelse til det eksisterende murværk, og at den nye overmuring over vinduer og døre ”flugter” med eksisterende murværk. Se specialinformation i brochure F1.4. DryFix® anchers (spiralbinder) Et alternativ til SINUSBINDER® kan være DryFix® anchors der monteres midt i facadestenene, og derfor er særdeles velegnet til konstruktioner med bagvægge i tegl. Dryfix® anchers er meget hurtige at montere, og giver samtidig stor sikkerhed ved udelukkende at være en ”mekanisk fastgørelse”. Se specialinformation i brochure G2.1. Produkter til renovering Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633