Greditec

5 F1.4 SfB (--) Fh 2 August 2013 skalmursbinder type II

Produktet Murlock skalmursbinder type II er specielt udformet til at optage lodrette bevægelser i murværket. Differensbevægelser optages effektivt gennem den vandrette vægdel – der ikke har været bukket – og dobbeltbinderen. Murlock skalmursbinder type II kan optage lodrette bevægelser i skalmuren uden at vægdelens vandrette position ændres, eller der opstår ”metaltræthed”. Anvendelse Til alle former for skalmurskonstruktioner hvor der stilles krav om en korrekt og holdbar løsning for forbindelse mellem formur og bagvæg. Man er med Murlock’s store monteringstolerance sikret mod at vægdelen får fald mod bagmuren og dermed bliver vandledende. Antal bindere pr. m² Note! Tabellen er gældende for Middel konsekvensklasse (bygninger, hvor gulv i øverste etage ikke er mere end 12 meter over terræn) Terræn- kategori: I II III Højde over terræn i m z0 = 0,01 m z0 = 0,05 m z0 = 0,3 m 5 3,1 2,5 2,0 7,5 3,4 2,9 2,0 10 3,6 3,1 2,2 12,5 3,8 3,3 2,4 15 3,9 3,4 2,6 Den bevægelige funktion gør at Murlock skalmursbinder type II er den korrekte måde at forankre skalmure til bagvægge af træ – hvor der kan forekomme store friktionsbevægelser mellem formur og bagvæg. Sortiment Murlock lagerføres i et sortiment svarende til isoleringstykkelser fra 0 til 150 mm. Speciallængder kan leveres på bestilling. Dobbeltbinder Isoleringsholder Vægdel /søm Dorn Tabel 3. Antal Murlock® pr. m² 24 I tabel 3 vises nødvendige antal bindere pr. m² – jævnt fordelt – derudover skal der monteres tætsiddende bindere ved åbninger og murafslutninger (pr. 30 cm). Desuden er det forudsat at den frie binderlængde ikke overstiger 240 mm, svarende til en isoleringstykkelse på 240 mm dvs. vores standardsortiment. Terrænkategorierne er hentet i Teknisk Ståbi udgave 22, tabel 4.9 med tilhørende figur 4.2.

Forudsætninger for tabeller: Der er i ovenstående forudsat, at basisvindhastighedens grundværdi er 24 m/s. Denne værdi gælder for hele Danmark, bortset fra en randzone i Jylland med lokaliteter der ligger mindre end 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Specifikationer Montering Det er lettest, og bedst, at indmure dobbeltbinderen når denne sidder midt for vægdelen /sømmet. Nedennævnt vises monteringen i en ”hård” bagvæg. På næste side vises monteringen i en bagvæg af træ. 4. Dobbeltbinderen monteres i forbindelse med opmuringen. 2. Vægdelen (sømmet) skrues ind i pluggen med dornen og en skrumaskine. Afstandshylstret sikrer korrekt indskruning. 3. Isoleringen trykkes ind over vægdelen, og fikseres af isoleringsholderen, alternativt af dobbeltbinderen (lille luftspalte). 1. Boring af hul i bagvæg. I beton og tegl, Ø= 8 mm. I klinkerbeton, Ø= 7,5 mm. Huldybde = 5558 mm (andre materialer, kontakt teknisk afdeling 5. Dobbeltbinderen indmures i to liggefuger, og der er opnået optimal sikkerhed. Multiplug Afstandshylster Vægdel = Rustfrit stål. EN 1.4301/ R3 (fyk > 780 MPa). Dobbeltbinder = Rustfrit syrefast stål. EN 1.4401/ R1 (fyk > 800 MPa). Multiplug = Nylon (Quality Proved Material).

Bagvægge af træ Monteringen er metodemæssig den samme som for ”en hård bagvæg” men naturligvis uden boring af hul og montering af multiplug. 6. Vægdelen /sømmet skrues ind i træet med dornen og en skruemaskine. Afstandshylstret sikrer korrekt indskruning. Se pkt. 4 og 5 på foregående side. 7. Vægdelen kan også slåes ind i træet (giver lavere udtræksværdi), men det er absolut en brugbar løsning. Se pkt. 4 og 5 på foregående side. GREDITEC’s murprogram omfatter: MURTEC® rustfrit bistål 37R MURTEC® galvaniseret bistål 40G MURTEC® Bistål 30R Dista MURFLEX® sokkelmembran MURFLEX® ventiler i rustfrit stål MURLOCK® skalmursbinder type II MURLOCK® murbinder type VDB SINUSBINDER® (bølgebindersystem) DryFix® anchers (spiralbinder) + diverse tilbehør Kundeservice Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af MURLOCK® skalmursbinder type II, og vore andre produkter. Greditec aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer. Væselvej 134 · DK-7800 Skive · Fax 43 622 224 · www.greditec.dk · info@greditec.dk Tlf. 43 622 633