We believe in quality

Murlock®

murbinder type VDB


Murlock murbinder type VBD

Produkt / anvendelse

Murlock er en speciel udformet murbinder, der kan optage såvel vandrette som lodrette bevægelser i murværket - derfor kommer der ingen revner i murværket der hidrører fra murbinderen.
Murlock murbinder type VDB er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med bagvægge af stål (stålkonstuktion), men Murlock er også velegnet til andre former for bagvægge, se figur 5.

Murlock lagerføres i et sortiment svarende til isoleringstykkelser fra 0 til 125 mm.

Murlock

Antal bindere pr. m²

I tabel 3 vises nødvendige antal bindere pr. m²– jævnt fordelt – derudover skal der monteres tætsiddende bindere ved åbninger og murafslutninger (pr. 30 cm).
Desuden er det forudsat at den frie binderlængde ikke overstiger 135 mm, svarende til en isoleringstykkelse på 125 mm dvs. vores standardsortiment.
Terrænkategorierne er hentet i Teknisk Ståbi udgave 22, tabel 4.9 med tilhørende figur 4.2

Murlock

Note!
Tabellen er gældende for Middel konsekvensklasse (bygninger, hvor gulv i øverste etage ikke er mere end 12 meter over terræn)

Murlock

Montering

Det er lettest, og bedst, at indmure dobbelt­binderen når denne sidder midt for den vandrette flange i murlock-vinklen, derfor monteres murlock-vinklen ca. 3 mm under overkanten af murstenen i det pågældende skifte - her slås kridtstregen. Binderrække i 2./3. skifte:
Med henvisning til ovennævnte, skal kridtstregen således slås 19,7 cm (20,0 - 0,3 cm) over færdigt fundament

1. Murlock-vinklen monteres ved at skrue 1 stk. selvskærende (FE 32) skrue ind i det bagved liggende stålskelet

Murlock

2. Dobbeltbinderen ”hænges på” den vandret monterede murlock-vinkel, klar til montering og indmuring.

Murlock

3. Dobbeltbinderen monteres i forbindelse med opmuringen.

Murlock

4. Dobbeltbinderen indmures i to liggefuger, og der er opnået optimal sikkerhed.

Murlock

Bagvægge af træ
Monteringen er metodemæssig den samme som for en ”stålskelet væg” men med en træskrue R35 hvor der er vindpap, og R45 hvor der er vindgips.
Se pkt. 2 – 4.


Murlock

Bagvægge af klinkerbeton
Murlock-vinklen fastgøres til bagvæggen med Sømdybel 6/50.
Monteringen sker efter samme retningslinier som vist ovenfor, men der skal bores (alm. murbor) et 5,5 mm hul i bagvæggen til sømdyblen.

Murlock

Forudsætninger for tabeller
Der er i ovenstående forudsat, at basis­vindhastig­hedens grundværdi er 24 m/s. Denne værdi gælder for hele Danmark, bortset fra en randzone i Jylland med lokaliteter der ligger mindre end 25km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord.


Specifikationer
Vinkel = Rustfrit stål. EN 1.4301/R3.
Dobbeltbinder = Rustfrit syrefast stål.
EN 1.4401/R1 (fyk > 800 MPa).
Bemærkninger Produktet er registreret i medfør af lov om brugsmodeller m.v

GREDITEC ApS | Væselvej 134 | DK-7800 Skive | Telefon: +45 43 622 633 | Telefax: +45 43 622 224