We believe in quality

Murtec Bistål 30R Dista

Murværksarmering med distance

Murtec® Bistål 30R Dista er en ny, unik murværksarmering med indbygget distance (afstand) i armeringen, der sikrer at mørtelen helt omslutter armeringen, som derved får den tilstrækkelige vedhæftning for at fungere optimalt.

Murtec® Bistål 30R Dista er designregistreret (mønsterbeskyttet).

 

greditec

Armering over vinduer (1)

Over muråbninger optræder der spændinger i murværket – disse spændinger kan medføre revner.
Murtec® Bistål 30R Dista kan anvendes som forstærkning, og man undgår derved revner og efterfølgende vandindtrængning i fugerne. Der ilægges armering i 1. liggefuge over muråbningen.

armering over vindue

Armering under vinduer (2)

I murværket under muråbninger opstår der spændinger som følge af forskelle i egenvægten fra det ovenliggende murværk og vinduesåbningen – hovedparten af disse spændinger kan elimineres ved at indmure Murtec® Bistål 30R Dista i den næstøverste liggefuge under vinduet.

armering under vindue

Forskel i bygningshøjde (3)

Murværket under muråbninger opstår der spændinger som følge af forskelle i egenvægten fra det ovenliggende murværk og vinduesåbningen - hovedparten af disse spændinger kan elimineres ved at indmure MURTEC rustfrit bistål 37R i den næstøverste liggefuge

armering over vindue

Placering af armering (4)

Ved lange vægfelter placeres den nederste armering i den første liggefuge over fundamentet, og ”hele veje rundt” kun afbrudt af dørene. Den øverste armering placeres i den næstøverste liggefuge under murafslutningen, for at opnå større tryk fra overliggende murværk

armering under vindue

Revnereducerende armering

Selv i murværk, hvor der er etableret dilatationsfuger, forekommer der sprækker som følge af længdeudvidelser – disse sprækker er særligt forekommende i den nederste del af murværket, idet der her opstår bevægelsessprækker mellem fundament og murværk – varme/kuldepåvirkning. Revnerisikoen kan reduceres væsentligt ved at indlægge en effektiv armering i liggefuger, her er det således vigtigt at der opnås optimal funktionalitet mellem armering og mørtel.

 

På grund af den unikke udformning – med forhøjede tværpinde (6,0 mm) der virker som distance (afstand) i fugen og den 3,0 mm langsgående tråd – bliver armeringen automatisk placeret midt i fugen, og der opnås optimal vedhæftning i mørtelen. Dette sikrer fuld funktionalitet mellem armering og mørtel.

Murtec® Bistål 30R Dista bidrager effektivt til at forhindre revnedannelser, skabt af temperatur og fugtpåvirkning i skalmuren

 

Lange vægfelter (4a)

Længden af vægfelter uden delitationsfuger kan øges væsentligt ved at indmure Murtec® Bistål30R Dista samt indlægge et glideleje*. Det er derved muligt at “forlænge” vægfelterne med op til 50%, d.v.s. at felter op til ca. 25 m vil kunne udføres uden delitationsfuger.
* Der henvises til Murflex sokkelmembran (kombiplade).

armering lange vægflader

Monteringsvejledning (indmuring)

Murtec® Bistål 30R Dista ilægges symmetrisk i murværket, centreret omkring midterlinien. Armeringen lægges direkte på de under­liggende mursten med distancen nedad. Overlæg i samlinger skal minimum være 300 mm.

monteringsvejledning

Tekniske data – Murtec® Bistål 30R Dista

Tråd diameter 3.0 mm
Tværtråd højde 6.0 mm
Materiale Rustfrit EN 1.4301
Mat. Ref. R 3
Længde 4000 mm
Bredde 27 mm
Antal pr bundt 50 stk
   

Kundeservice

Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af produkterne.

Greditec aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer.


Bistål med distance

GREDITEC ApS | Væselvej 134 | DK-7800 Skive | Telefon: +45 43 622 633 | Telefax: +45 43 622 224