We believe in quality

Murtec Sokkelmembran

Murflex® sokkelmembran

Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger

 

greditec

Funktion og egenskaber

Et murværk har behov for bevægelsesfrihed, idet temperaturændringer, vejrforhold og lignende konstant forårsager udvidelser eller krympninger. Når et murværks bevægelighed således begrænses opstår der sprækker i murværket.
Faktorer som påvirker sprækkedannelse:
1. væggens længde /højde forhold
2. glidelejets mekaniske egenskaber
3. teglets og mørtelens mekaniske egenskaber
4. lodrette laster på murværket
5. afstanden til åbninger i murværket

 

Størst indflydelse har punkterne 1,2 og 5 i ovennævnte.
Bevægelsesreduktion i en væg er selve årsagen til dannelsen af sprækker. Indlæggelse af et glideleje mellem fundament og murværk ophæver i
stor udstrækning denne bevægelsesreduktion.
Murflex sokkelmembran er testet i Sverige til anvendelse som glideleje. Tabel 1 viser vejledende værdier for placering af vertikale dilatationsfuger.

Afstand mellem dilatationsfuger i en teglvæg

Vægtype Afstand mellem vertikale
dilatationsfuger i m
Massiv skalmur, højde 3,0 m <15 meter
Massiv skalmur, højde 6,0 m < 27 meter
Massiv skalmur, højde 9,0 m < 36 meter
Tabellen kan også anvendes i forbindelse med vægge med åbninger, der vil dog kunne forekomme lokale sprækkedannelser. Kan dette ikke accepteres, skal værdierne i tabellen reduceres med 40%

Fordele

- fungerer som fugtspærre
- fungerer som vandudleder
- fungerer som glideleje
- muliggør større afstand mellem vertikale dilatationsfuger
- forhindrer sprækker forårsaget af bevægelsesbegrænsninger i murværket

sokkelmembran Murtec

Beskrivelse

Murflex sokkelmembran består af en rustfri stålplade hvorpå der er påklæbet en membran. Den rustfrie stålplade - glideleje - sikrer friktion mellem fundament og murværk, og membranen der klæbes på bagvæggen fungerer som fugtspærre i hulmuren, stålplade og membran udgør tilsammen en effektiv vandudleder.

sokkelmembran

Montering

Pladen lægges direkte på fundamentet, eller på et afrettet lag mørtel.
Membranen klæbes på bagvæggen med den medfølgende klæbemasse, dette gøres for at sikre at der ikke trænger fugt ned bag membranen.
Samlinger mellem glidelejer (pr. 2,35 m) sker ved at pladen pressen ind i ”udstandsningerne” og membranerne klæbes i overlæggene med klæbemassen.
Det første skifte i muren udlægges direkte på pladen, kun med mørtel i studsfugerne, og de små åbninger der derefter forekommer mellem mursten og plade virker som dræn.

korrekt montering af sokkelmembran
Længde mm Bredde A mm Bredde B mm Tykkelse mm Materiale
Plade 2400 130 130 0,4 Rustfri stål
Membran 2500 200 250 0,7 LPDE
Total 2500 300 350
Pakning:10 stk. incl. klæbemateriale

 

Ventilation

Det tilrådes, at der etableres ventilation i hver tredje eller hver fjerde studsfuge, hvor der samtidig etableres ”musesikring” se figur 3..

monteringsvejledning sokkelmembran ventilation
monteringsvejledning  sokkelmembran ventilation

Kundeservice

Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af produkterne.

Greditec aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer.

GREDITEC ApS | Væselvej 134 | DK-7800 Skive | Telefon: +45 43 622 633 | Telefax: +45 43 622 224