We believe in quality

Sinusbinder®

(bølgebindersystem)


Sinusbinder

Produktet

Sinusbinder® er et komplet og effektivt sortiment til fastholdelse af skalmure og hule mure.
Sinusbinder® med tilhørende monteringsværktøj er specielt udviklet til renovering, hvor de eksisterende bindere har mistet styrke pga. rust, eller måske helt er rustet bort.

Sortimentet er udviklet således at der ikke skal foretages opretning, bukning eller lignende færdiggørelse på byggepladsen – derfor er sikkerheden stor.
Bemærk også det justerbare stop på monteringsværktøjet – monteringsværktøj med justerbar stop er unik, og er følgelig registreret som brugsmodel ”det lille patent”

Sinusbinder

Monteringsværktøj, Isoleringsholder, Sinusbinder, Multiplug


Specifikationer
Binder = Rustfrit syrefast stål. EN 1.4401/ R1 (fyk > 780 MPa).
Multiplug = Nylon (Quality Proved Material).

Sinusbinder
Sinusbinder

Montering

Sinusbinder

En helt almindelig fugepistol kan fint anvendes sammen med PolyPlus.

Sinusbinder

1. Der bores et 12 mm hul i en vandret fuge (lejefuge) i facademuren.

Sinusbinder

2. Derefter bores et 8 mm hul i bagvæggen (ikke i en fuge), dybden skal være 60 mm.

Sinusbinder

3. Plug og Sinusbinder presses gennem hullet i facademuren, og ind i hullet i bagvæggen. Sinusbinderen skrues ind i pluggen. Husk at indstille monteringsstoppet, således at binderen skrues præcis 55mm ind i pluggen.

Sinusbinder

4. Hullet i facademuren fyldes med PolyPlus (specialklæber) indtil 10 mm fra facademuren. Resten af hullet (10 mm) lukkes med alm. fugemørtel. Sinusbinderen skal være helt omsluttet af klæber.

Sinusbinder

Sinusbinder

MURLOCK® skalmursbinder type II
I forbindelse med efterisolering af eksempelvis murede gavle, kan det være en god løsning at anvende MURLOCK® skalmursbinder type II.

Løsningen medfører at man får en effektiv fastgørelse til det eksisterende murværk, og at den nye overmuring over vinduer og døre ”flugter” med eksisterende murværk.

Se specialinformation TRYK HER.

Sinusbinder

DryFix® anchors (spiralbinder)
Et alternativ til SINUSBINDER® kan være DryFix® anchors der monteres midt i facadestenene, og derfor er særdeles velegnet til konstruktioner med bagvægge i tegl.

Dryfix® anchers er meget hurtige at montere, og giver samtidig stor sikkerhed ved udelukkende at være en ”mekanisk fastgørelse”.

Se specialinformation TRYK HER.


Kundeservice

Vor tekniske serviceafdeling besvarer gerne spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af SINUSBINDER®.

Greditec aps forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage de nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således angivet med forbehold for ændringer.

GREDITEC ApS | Væselvej 134 | DK-7800 Skive | Telefon: +45 43 622 633 | Telefax: +45 43 622 224