We believe in quality

Murlock®

skalmursbinder type II


Murlock murbinder type VBD

Produktet

Murlock skalmursbinder type II er specielt udformet til at optage lodrette bevægelser i murværket.
Differensbevægelser optages effektivt gennem den vandrette vægdel – der ikke har været bukket – og dobbeltbinderen.
Murlock skalmursbinder type II kan optage lodrette bevægelser i skalmuren uden at vægdelens vandrette position ændres, eller der opstår ”metaltræthed”.

Anvendelse

Til alle former for skalmurskonstruktioner hvor der stilles krav om en korrekt og holdbar løsning for forbindelse mellem formur og bagvæg.
Man er med Murlock’s store monteringstolerance sikret mod at vægdelen får fald mod bagmuren og dermed bliver vandledende.
Den bevægelige funktion gør at Murlock skalmursbinder type II er den korrekte måde at forankre skalmure til bagvægge af træ – hvor der kan forekomme store friktionsbevægelser mellem formur og bagvæg.

Murlock

Dobbeltbinder m/vægdel, søm - Isoleringsholder - Dorn

Murlock

Multiplug - Afstandshylster


Montering

Det er lettest, og bedst, at indmure dobbelt­binderen når denne sidder midt for vægdelen /sømmet.

Her vises monteringen i en ”hård” bagvæg.

Figur 6 og frem viser monteringen i en bagvæg af træ.


1. Boring af hul i bagvæg
I beton og tegl: Ø= 8 mm.
I klinkerbeton: Ø= 7,5 mm.
Huldybde = 55- 58 mm.
(andre materialer: kontakt teknisk afdeling)

Murlock2. Vægdelen (sømmet) skrues ind i pluggen med dornen og en skruemaskine. Afstandshylstret sikrer korrekt indskruning.

Murlock

3. Isoleringen trykkes ind over vægdelen, og fikseres af isoleringsholderen, alternativt af dobbeltbinderen (lille luftspalte).

Murlock


4. Dobbeltbinderen monteres i forbindelse med opmuringen.

Murlock

5. Dobbeltbinderen indmures i to liggefuger, og der er opnået optimal sikkerhed.

Murlock
greditec

Bagvægge af træ


Monteringen er metodemæssig den samme som for ”en hård bagvæg” men naturligvis uden boring af hul og montering af multiplug.

6. Vægdelen /sømmet skrues ind i træet med dornen og en skruemaskine. Afstandshylstret sikrer korrekt indskruning.
Herefter pkt. 4 og 5

Murlock

7. Vægdelen kan også slåes ind i træet (giver lavere udtræksværdi), men det er absolut en brugbar løsning.
Herefter pkt. 4 og 5

Murlock

Antal bindere pr m²

I tabel 3 vises nødvendige antal bindere pr. m² – jævnt fordelt – derudover skal der monteres tætsiddende bindere ved åbninger og murafslutninger (pr. 30 cm).

Desuden er det forudsat at den frie binderlængde ikke overstiger 240 mm, svarende til en isolerings­tykkelse på 240 mm dvs. vores standardsortiment.

Terrænkategorierne er hentet i Teknisk Ståbi udgave 22, tabel 4.9 med tilhørende figur 4.2.

Murlock

Specifikationer
Vægdel = Rustfrit stål.
EN 1.4301/ R3 (fyk > 780 MPa).
Dobbeltbinder = Rustfrit syrefast stål.
EN 1.4401/ R1 (fyk > 800 MPa).
Multiplug = Nylon (Quality Proved Material)

Forudsætninger for tabel
Der er i ovenstående forudsat, at basis­vindhastig­hedens grundværdi er 24 m/s.
Denne værdi gælder for hele Danmark, bortset fra en randzone i Jylland med lokaliteter der ligger mindre end 25km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord.

GREDITEC ApS | Væselvej 134 | DK-7800 Skive | Telefon: +45 43 622 633 | Telefax: +45 43 622 224